Nieuwe maatregelen per direct van kracht

Beste leden van Were Di Tilburg,

Naar aanleiding van de laatste persconferentie van premier Rutte willen we jullie informeren over de consequenties hiervan voor het sporten bij Were Di Tilburg. Het belang van sporten wordt onderkend, dus we mogen blijven sporten! Daar zijn we natuurlijk heel blij mee maar voor onze club is geen publiek bij wedstrijden en een gesloten bar natuurlijk heel jammer…… Maar we zien het belang van de maatregelen uiteraard in.

Tennis:

  • Er mag getennist worden.
  • Digitaal afhangen en hooguit 10 minuten voor aanvang aanwezig
  • Na de tennispartij meteen naar huis.
  • Geen publiek
  • Ouders mogen bij de training van hun kinderen niet blijven kijken. 5 Minuten voor het einde van de training weer ophalen.
  • Toiletten blijven open

Daarnaast hebben we de afgelopen weken van veel leden de volgende vragen gehoord:

Kan Were Di Tilburg de financiële gevolgen van Corona opvangen?
De corona schade voor Were Di Tilburg bestaat uit gederfde barinkomsten (wedstrijden, toernooien en verhuren aan derden) en het missen van de bierbonus. Deze schade bedraagt tot nu toe ca €125.000. Via 3 subsidieregelingen in het kader van corona (TOGS, TVL en TVS) krijgen wij ca €100.000 van het rijk. Ook hebben we minder kosten gehad aan gas/water en schoonmaak. Tot op heden zijn de financiële gevolgen van corona dus ongeveer gedekt. Wat de huidige sluiting voor gevolgen heeft, is afhankelijk van de lengte van de sluiting en eventuele nieuwe compensatieregelingen. Mede dankzij de acties van 2 jaar geleden staan we er zowel qua solvabiliteit als liquiditeit beter voor waardoor we kleine tegenvallers kunnen opvangen.

Gaan we nog verhuizen?
De gemeente is nog steeds in overleg met de vastgoedontwikkelaar. Indien zij hier samen uitkomen, starten wij het proces om te kijken of er onder de Were Di leden voldoende draagvlak is voor de verhuizing. We starten met voorlichtingsbijeenkomsten, we verzamelen opvattingen en tips en gaan daarmee naar de gemeente. De uitkomst van die onderhandelingen leggen wij voor aan u in een ALV waar u het besluit neemt wel of niet te verhuizen. Wat het bestuur betreft zal verhuizen uitsluitend een optie zijn als dat resulteert in een situatie waarin wij in een structureel gezonde financiële situatie komen met voldoende geld voor de sport.

Gaat de geplande vervanging van hockeyveld 3 en de tennisvelden door?
Ja, deze zullen komende winter worden uitgevoerd. Zowel hockeyveld 3 als de tennisvelden zijn inmiddels zo ver versleten dat nog langer exploiteren zal leiden tot een onaanvaardbaar risico op blessures en afkeur van de velden door de bonden. Ook (verder) revitaliseren is technisch niet meer mogelijk.

Is het nu vervangen van hockeyveld 3 en tennisvelden geen kapitaalvernietiging als we gaan verhuizen?
Eerst moet de gemeente tot overeenstemming komen met de vastgoedontwikkelaar over uitkoop of verplaatsing van de logistieke hal. Daarna zal het besluitvormingsproces bij onze vereniging enkele maanden in beslag nemen, gevolgd door besluitvorming door de gemeenteraad. Daarna zal het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd. Dit is inclusief alle onderzoeken en inspraakprocedures (ook dit duurt ca 1 jaar). Daarna is de kans erg groot dat tegen het bestemmingsplan geprocedeerd gaat worden tot aan de raad van state wat ook weer een jaar duurt. Hierna moet bouwvergunning worden verleend en de aanleg van nieuwe complex worden aanbesteed. Het lijkt, zelfs als je trajecten zo mogelijk parallel laat lopen, vrijwel onmogelijk dat dit allemaal vóór 2024 te regelen is. Wij kunnen zo lang absoluut niet wachten. We hebben dus geen andere optie dan nu de velden vervangen.

Ank Bullens: voorzitter unit tennis
Joost Möller: voorzitter omni bestuur

Sponsors & partners