Bespeelbaarheid banen

DE BANEN ZIJN BESPEELBAAR.

Om blessures en onnodige schade aan de banen te voorkomen zijn er duidelijke regels over wanneer de banen wel of niet bespeeld mogen worden.

 • Were Di heeft smashcourtbanen, waarop in beginsel het hele seizoen gespeeld kan worden.
 • Bij regen en motregen kan er gewoon gespeeld worden, behalve als er verzadigde plekken ontstaan. De banen moeten dan verlaten worden.
 • Als er sneeuw of rijp op de baan ligt kan er niet getennist worden. Ook kunnen de velden dan niet betreden worden.
 • Sneeuw mag dus ook niet verwijderd worden met zoiets als een mat of sneeuwschuiver. De sneeuw moet op natuurlijke wijze verdwijnen.
 • Bij vorst kan er gespeeld worden, mits de banen 
 • Bij opdooi na vorst kan er niet worden gespeeld. De onderlaag kan beschadigen. Bij het bepalen wanneer er weer gespeeld kan worden gelden drie regels:
  • er mag (1) geen sprake zijn van gladheid,
  • er mag (2) geen dof of hol geluid klinken bij het lopen 
  • en (3) er mag geen 
 • Bij nat/vochtig weer moeten de banen niet geveegd worden. Dit zorgt er namelijk voor dat er “bergjes “ontstaan op het veld.

Sponsors & partners