Opzeggen

Het tennisseizoen loopt van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar.

Opzegging van het lidmaatschap kan alléén (en) schriftelijk bij de ledenadministratie, en dient vóór 1 februari (twee maanden vóór het begin van het nieuwe seizoen) gedaan te zijn.

Indien het lidmaatschap niet tijdig is opgezegd wordt dit, in overeenstemming met het verenigingsrecht, automatisch verlengd. Hierbij hanteren we de volgende regels:

  • bij een opzegging na 31 januari maar vóór 1 maart is contributie voor een half seizoen verschuldigd. Het lidmaatschap eindigt op 1 oktober;
  • bij een opzegging na 28 (bij een schrikkeljaar na 29) februari is contributie voor een heel seizoen verschuldigd. Het lidmaatschap eindigt op 1 april van het volgende jaar.

Opzegging per email: ledenadministratietennis@wereditilburg.nl
Opzegging per brief: Ledenadministratie WDTt, Wingerdhoek 12, 5038 SX Tilburg 

Je opzegging wordt altijd schriftelijk bevestigd. Indien de bevestiging op zich laat wachten, neem dan even contact op met de ledenadministratie om misverstanden (“wel of niet opgezegd”) te voorkomen!
N.B.: bij onenigheid over een opzegging dient het lid aan te kunnen tonen dat deze tijdig en op de juiste wijze gedaan is.

Sponsors & partners