Opzeggen

Het tennisseizoen loopt van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar.

Opzegging van het lidmaatschap kan alléén schriftelijk bij de ledenadministratie (ledenadministratietennis@wereditilburg.nl) en dient vóór 1 februari (twee maanden vóór het begin van het nieuwe seizoen) gedaan te zijn.

Indien het lidmaatschap niet tijdig en op de juiste wijze is opgezegd wordt het, in overeenstemming met het verenigingsrecht, automatisch verlengd.

Hierbij hanteren we de volgende regels:

  • bij een opzegging na 31 januari maar vóór 1 maart is contributie voor een kwart seizoen verschuldigd. Het lidmaatschap eindigt op 1 juli;
  • bij een opzegging na 28 (bij een schrikkeljaar na 29) februari maar vóór 1 april is contributie voor een half seizoen verschuldigd. Het lidmaatschap eindigt op 1 oktober;
  • bij een opzegging ná 1 april is contributie voor een heel seizoen verschuldigd. De opzegging geldt als een opzegging met ingang van het volgende seizoen, het lidmaatschap eindigt derhalve op 1 april van het volgende jaar.

Je opzegging wordt altijd schriftelijk bevestigd. Indien de bevestiging op zich laat wachten, neem dan even contact op met de ledenadministratie om misverstanden (“wel of niet opgezegd”) te voorkomen!

N.B.: bij onenigheid over een opzegging dient het lid aan te kunnen tonen dat deze tijdig en op de juiste wijze gedaan is.

De informatie op deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 juni 2022, de regels gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2022.

Sponsors & partners