Opzeggen

Het tennisseizoen loopt van 1 januari t/m 31 december.

Opzegging van het lidmaatschap kan alléén schriftelijk bij de ledenadministratie (ledenadministratietennis@wereditilburg.nl) en dient vóór 1 december (een maand vóór het begin van het nieuwe seizoen) gedaan te zijn.

Indien het lidmaatschap niet tijdig en op de juiste wijze is opgezegd wordt het, in overeenstemming met het verenigingsrecht, automatisch verlengd.

Hierbij hanteren we de volgende spelregels:

  • bij een opzegging na 1 december maar vóór 1 februari is nog contributie voor een kwart seizoen verschuldigd. Het lidmaatschap eindigt op 1 april;
  • bij een opzegging ná 1 februari is contributie voor een heel seizoen verschuldigd. De opzegging geldt als een opzegging met ingang van het volgende seizoen, het lidmaatschap eindigt derhalve op 1 januari van het volgende jaar.

Je opzegging wordt altijd schriftelijk bevestigd. Indien de bevestiging op zich laat wachten, neem dan even contact op met de ledenadministratie om misverstanden (“wel of niet opgezegd”) te voorkomen!

N.B.: bij onenigheid over een opzegging dient het lid aan te kunnen tonen dat deze tijdig en op de juiste wijze gedaan is.

Sponsors & partners