Kosten lidmaatschap

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering (ALV). De verhoging is doorgaans gelijk aan de inflatiecorrectie, tenzij de ALV anders beslist.

De actuele tarieven bedragen:

Senioren € 183,00
Junioren € 97,50
Tenniskids € 57,50
Zomerlid € 75,00
Winterlid € 120,00
Niet spelend lid € 31,50
Pasjeslid € 36,75

Aan nieuwe leden wordt éénmalig € 15,00 inschrijfgeld in rekening gebracht.

De inning van de contributie geschiedt via automatische incasso, je machtigt Were Di Tilburg hiervoor bij de inschrijving.

Een lidmaatschap kan op ieder moment ingaan. De contributie wordt berekend over de maand van aanmelden plus de resterende hele maanden van het tennisseizoen.

Gezinnen met drie of meer tennissende leden komen in aanmerking voor gezinskorting. Voor elk derde en daaropvolgende lid bedraagt de korting € 7,50. De korting geldt alleen bij een lidmaatschap voor een heel jaar en wordt verrekend bij de contributie-inning.
N.B.: indien er sprake is van omnilidkorting vervalt de gezinskorting.

Omnileden met een jaarlidmaatschap voor tennis betalen een gereduceerd tarief:

  • hockey- en lacrosseleden krijgen een reductie van maximaal de helft van de geldende contributie voor tennis (zie boven). De reductie is nooit hoger dan de contributie die het lid bij hockey dan wel lacrosse betaalt;
  • jeu-de-boule-leden krijgen een reductie die gelijk is aan de hoogte van het jeu-de-boule-lidmaatschap.

De peildatum waarop gekeken wordt of iemand omnilid is is 1 januari, de korting wordt verrekend bij de contributie-inning van het nieuwe tennisseizoen.

Het lidmaatschap van de KNLTB is bij de contributie inbegrepen.

Deelname aan (KNLTB-)competities en toernooien is niet bij de contributie inbegrepen.

Sponsors & partners