Toegankelijkheid paviljoen

Openingstijden
Gedurende het grootste gedeelte van het jaar is het paviljoen geopend op de volgende tijden:

  • maandag t/m vrijdag van 16:30 – 24.00 uur
  • zaterdag van 09.00 – 19.00 uur
  • zondag van 09.00 – 19.30 uur.

Van half december tot half februari en enkele weken tijdens de zomerschoolvakantie is de bar van het paviljoen beperkt of helemaal niet open.

Druppel
Om tijdens de gesloten dagen en uren toegang te krijgen tot het afhangbord, de baanverlichting, de toiletten en de kleedkamers kan ieder lid een druppel (een elektronische sleutel) aanvragen bij de horecamanager, Niek Hermans, via horeca@wereditilburg.nl. Aan de uitgifte van een druppel is € 15,00 borg verbonden.

De handleiding voor het openen en sluiten van het paviljoen met de druppel vind je hier.

Sponsors & partners