Meedoenregeling

De gemeente Tilburg kent voor haar inwoners sinds enkele jaren de “Meedoenregeling”. Hierdoor kunnen mensen met een laag inkomen (tot 130% van het sociaal minimum) korting krijgen of gratis deelnemen aan maatschappelijke activiteiten, zoals sport. Het bestuur ondersteunt dit initiatief van harte en daarom werkt Were Di al enkele jaren samen met de gemeente zodat deelnemers ook korting kunnen krijgen op de contributie van Were Di Tilburg.
De maximale korting bedraagt € 100,-. Were Di krijgt dat bedrag terug van de gemeente. Bovendien hoeven nieuwe leden die in aanmerking komen voor de Meedoenregeling geen inschrijfgeld te betalen. Studenten komen niet voor de regeling in aanmerking.

De gemeente Tilburg bepaalt wie in aanmerking komt voor de Meedoenregeling. Deelnemers hebben daarover informatie ontvangen. Als u de korting wilt inzetten voor uw lidmaatschap bij Were Di, kunt u dat doorgeven aan de penningmeester van de sportunit waarvan u lid bent of wilt worden.

Nieuw lid? Geef op het aanmeldingsformulier bij “Opmerkingen” of “Bijzonderheden” aan of u gebruik wil maken van de regeling. Vermeldt daar ook uw Klantnummer. Dat staat op de toekenningsbrief die u van de gemeente heeft ontvangen. Wij hebben dit nummer nodig om de gemeentelijke bijdrage te ontvangen.

Bent u al lid? Als u voor dit seizoen al contributie heeft betaald kunt u zich melden bij de penningmeester van uw sportunit. Na het akkoord van de gemeente ontvangt u de korting van de penningmeester retour.

U kunt ook contact opnemen met de algemeen secretaris van Were Di via: secretaris@www.wereditilburg.nl

Als u meer wilt weten over de meedoenregeling, kijk dan op de website van de gemeente Tilburg.


LET OP: Voor jongeren tot 18 jaar is er een mogelijkheid om een bijdrage te ontvangen van het Jeugdsportfonds. Deze vergoedt maximaal € 250,- per kind. Dit bedrag kan ook worden besteed aan sportkleding o.i.d. Het is het gunstiger om een beroep te doen op het Jeugdsportfonds dan gebruik te maken dan van de Meedoenregeling. Niet alleen wordt een hoger bedrag vergoed, maar het budget van de Meedoenregeling blijft dan beschikbaar voor andere activiteiten.

Het Jeugdsportfonds wordt beheerd door de Stichting Leergeld Tilburg.

Postadres Stichting Leergeld Tilburg: Postbus 178 5000 AD Tilburg

E-mail: info@leergeldtilburg.nl

Kijk voor meer informatie op www.leergeld.nl/tilburg

Sponsors & partners