Onder de 25? Legitimatie aan de bar verplicht!

Zoals bekend schenken we bij Were Di geen alcohol aan personen onder de 18 jaar.
Barmedewerkers moeten daarom een legitimatie vragen aan iedereen die inschatten als jonger dan 25 jaar. Helaas gebeurt dat niet consequent. Zie het vorige bericht.

Het is voor vrijwilligers achter de bar vervelend als zij steeds om een legitimatie moeten vragen en/of daarover in discussie moeten. Daarom heeft het bestuur het volgende besluit genomen:

Met ingang van heden moet iedereen onder de 25 jaar zich bij iedere bestelling legitimeren.

We doen een dringend beroep op iedereen om dit besluit uit te voeren. Het is in ons aller belang. Als we een hoge geldboete krijgen of de horeca een tijd dicht moet zijn we verder van huis!

Rond dit beleid zal de komende weken nog intensief worden gecommuniceerd met o.a. leden, coaches, bestuurders, bezoekers en barvrijwilligers.

Were Di onder “verhoogd toezicht” vanwege alcohol.

De gemeente controleert tegenwoordig intensief op het verstrekken van alcohol aan personen onder de 18, plus op de regel dat aan personen onder de 25 een legitimatie moet worden gevraagd. De afgelopen weken is Were Di drie keer bezocht door een mysteryshopper. In alle gevallen is aan deze persoon (onder de 25) alcohol verstrekt, zonder dat er om een legitimatie is gevraagd.

Met als gevolg dat we onder “verhoogd toezicht” zijn geplaatst. In de komende maanden krijgen we daarom te maken met een zogenaamde “observerende controle”, waarbij een handhaver gedurende een langere periode in ons clubhuis toeziet op het verstrekken van alcohol. Indien een overtreding wordt geconstateerd kan dit leiden tot een boete van € 1.360 euro en bij herhaling kan de horeca een tijd lang gesloten worden.

Deel via:

Sponsors & partners