Vrienden van Were Di – Projecten

Gerealiseerd

Project: Busvervoer voor G-hockey.

Door Annette Ysebaert is aangevraagd busvervoer voor G-hockeyspelers en begeleiding naar Rotterdam. Deze spelers en speelsters gaan naar het ‘Dirk Kuijt-toernooi’ in deze stad.

Net als vorige jaren heeft de stichting de buskosten, rond de € 500,-, betaald.

 

Project: Afbouwen van de betimmering zijkant containers.

Dit project is aangevraagd door Joep van Berkel. Gevraagd is het materiaal voor de aftimmering van de zijkant te sponseren. De stichting Vrienden van Were Di heeft hier een aanbetaling gedaan van € 500,– . Dit project is geslaagd.  De aftimmering is afgewerkt (zie foto).

Nieuwe projecten

Project: Betonnen tennistafel voor buiten.

Hans Meijs heeft een suggestie gedaan voor het aanschaffen van een betonnen tennistafel.

De nieuwprijs ligt rond de € 1500,– maar misschien is deze ook tweedehands te koop.

De stichting Vrienden van Were Di wil hier € 500,–   voor vrij maken. Aan Hans is gevraagd een groep bij zoeken waardoor het mogelijk wordt dit project af te ronden.

 

Project: Minikamp.

Door Mariska van Outheusden is gevraagd een bijdrage te leveren voor het minikamp. Dit minikamp vindt om de twee jaar plaats. Wij sponseren dit kamp al vele jaren met een bedrag van € 500,–.

 

Project: ’t Benkske

De stichting vrienden van were Di wil het initiatief nemen om samen met bestuur omni, unitbesturen, en  sponsorcommissie de plaatsing van een ( Tilburgs ) Benkske op het complex te realiseren. De realisatie hangt af van de financiële mogelijkheden en  van de bereidheid van de leden om het het Benske te versieren met duizenden keramieksteentjes in de kleuren van Were Di.  De stichting heeft een startbedrag beschikbaar gesteld van € 500,-.

Voorbeeld van een Benkske:

Nieuwe projectvoorstellen

Voor het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van nieuwe projecten zijn de onderstaande suggesties voorgelegd aan het bestuur van de stichting. Het bestuur heeft hierover nog geen besluit genomen.

  • Het aanbrengen van speeltoestellen voor jeugd en ouderen
  • Het beschikbaar stellen van sportkleding
  • Het financieren van activiteiten voor buitenlandse sporters
  • Het aanbrengen van een pannakooi ten behoeve van hockey, en
  • De aanleg van een walk of fame.

De stichting stellen voorwaarden aan de projecten waaraan zij bijdraagt. In het document met de projectvoorwaarden kunt u lezen welke deze voorwaarden zijn (projectvoorwaarden). Ook kunt u zelf ideeën aandragen voor nieuwe projecten, waar de stichting een bijdrage aan kan leveren. Een belangrijke voorwaarde is dat de stichting een bijdrage geeft, maar niet het gehele bedrag beschikbaar stelt dat nodig is om het project te realiseren. De indieners zullen dus zelf aanvullende middelen moeten aandragen. Een andere is dat de stichting bijdraagt aan het project maar niet deelneemt in de realisatie ervan.

Voorwaarden financiële bijdragen van Stichting Vrienden van Were Di

Inschrijfformulier projecten Vrienden van Were Di

Deel via:

Sponsors & partners