Vrienden van Were Di – Projecten

Gerealiseerd

Project: Buitenbarbecue

De afgelopen maanden is door een aantal mensen en met financiële ondersteuning door de Vrienden van Were Di een barbecue gerealiseerd. De meeste van jullie zal het al opgevallen zijn. De Vrienden kunnen trots zijn op de positieve bijdrage die deze investering aan het verenigingsleven zal geven.

Ook hebben de Vrienden ter bevordering van de omzet van de horeca van de vereniging bijgedragen aan de aanschaf van nieuwe picknicktafels.

Project: Betonnen hockeytafel

Hans Meijs heeft vorig jaar een suggestie gedaan voor het aanschaffen van een betonnen tennistafel. Ondertussen is op dit idee voortgeborduurd en wordt met behulp van vrijwilligers een hockeytafel gerealiseerd. Ook hier hebben de Vrienden gezorgd voor het benodigde geld.

Nieuwe projecten

Project: Minikamp.

op 29 en 30 juni wordt er voor ongeveer 250 mini’s een gezellig kamp georganiseerd waarvoor gelden noodzakelijk zijn voor de huur van enkele extra sportspellen. De organisatoren hebben de Vrienden gevraagd een bijdrage te leveren voor het minikamp. Dit minikamp vindt om de twee jaar plaats. Wij sponseren dit kamp al vele jaren en dus ook nu met een bedrag van € 500,–.

 

Project: Walk of fame

Dit project bestaat uit het aanleggen van een tegelpad met in bijzondere tegels de namen van leden en vrijwilligers die een zeer bijzondere prestatie voor de vereniging hebben geleverd. Met het bestuur van de vereniging wordt overlegd hoe en wanneer dit project kan worden gerealiseerd. De Vrienden van Were Di willen dit project graag financieren.

Nieuwe projectvoorstellen

Voor het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van nieuwe projecten zijn de onderstaande suggesties voorgelegd aan het bestuur van de stichting. Het bestuur heeft hierover nog geen besluit genomen.

  • Het aanbrengen van speeltoestellen voor jeugd en ouderen
  • Het beschikbaar stellen van sportkleding
  • Het financieren van activiteiten voor buitenlandse sporters
  • Het aanbrengen van een pannakooi ten behoeve van hockey, en
  • De aanleg van een walk of fame.

De stichting stellen voorwaarden aan de projecten waaraan zij bijdraagt. In het document met de projectvoorwaarden kunt u lezen welke deze voorwaarden zijn (projectvoorwaarden). Ook kunt u zelf ideeën aandragen voor nieuwe projecten, waar de stichting een bijdrage aan kan leveren. Een belangrijke voorwaarde is dat de stichting een bijdrage geeft, maar niet het gehele bedrag beschikbaar stelt dat nodig is om het project te realiseren. De indieners zullen dus zelf aanvullende middelen moeten aandragen. Een andere is dat de stichting bijdraagt aan het project maar niet deelneemt in de realisatie ervan.

Voorwaarden financiële bijdragen van Stichting Vrienden van Were Di

Inschrijfformulier projecten Vrienden van Were Di

Deel via:

Sponsors & partners