Unitbestuur tennis

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk bij Were Di Tilburg, wat houdt dat in?

Een vereniging als Were Di Tilburg wordt door vrijwilligers draaiende gehouden. Dat is immers de essentie van een vereniging. Gezamenlijk maken we ons hard voor hetzelfde doel; veilig en prettig sporten in een gezellige omgeving. Om dat mogelijk te maken betaal je een bijdrage in de kosten (lees: contributie). Deze bijdrage is echter bij lange na niet kostendekkend. Om het sporten betaalbaar te houden is het belangrijk dat leden zich voor een minimaal aantal uren kosteloos inzetten voor de vereniging.

Met de realisatie van ons nieuwe paviljoen in het voorjaar van 2016, en het daaraan gekoppelde besluit om de exploitatie van het horeca-gedeelte in eigen beheer uit te voeren, is de noodzaak van de inzet van vrijwilligers toegenomen.

Alle 18-plus leden worden geacht een bijdrage van 10 uur per jaar te leveren, in principe in de vorm van het draaien van twee bar- en keukendiensten per jaar. In plaats daarvan, of daarnaast, kun je ook ander vrijwilligerswerk doen. Kijk hier voor een overzicht van het mogelijke vrijwilligerswerk binnen de unit tennis.

Voor jongere leden behoort het draaien van bardiensten nog niet tot de mogelijkheden, maar uiteraard hopen wij dat ze wel hun steentje bijdragen, bijvoorbeeld als hulpje bij de uitvoering van een (jeugd)toernooi.

In de ALV van 19 juni 2019 is de nieuwe Regeling verenigingswerk Were Di Tilburg (download) vastgesteld. Bij je aanmelding kun je aangeven of je voor bardiensten kiest, voor ander vrijwilligerswerk of voor het afkopen ervan. Kies je voor ander vrijwilligerswerk, dan kun je dit na je aanmelding specificeren via het formulier in Mijn Were Di.

Sponsors & partners