• Er is al lang sprake van een verhuis van beachvolley naar het Van Gend en Loosterrein, inmiddels omgedoopt tot Spoorpark. Op maandag 10 april 2017 stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad in met de plannen voor het […]

  • De ALV keurde de begroting 2017 en de contributies voor het nieuwe jaar goed. Er wordt voor alle units, en dus voor de vereniging als geheel, een positief resultaat begroot. Dit is mede te danken aan het succes […]

  • Als opvolger van Aart van Stiphout werd Harry Hageman gekozen. Harry is al vele jaren tennislid en vader van twee hockeyende zoons. Als bestuurslid accommodatie is hij de linking pin tussen de stichting, de vereniging en de units. […]

  • De vergadering ging akkoord met de wijziging van het huishoudelijk reglement. In het nieuwe huishoudelijk reglement is o.a. geregeld dat de units min of meer als eigenstandige verenigingen gaan functioneren. Dit wel binnen de (financiële) kaders die op […]

  • Aart van Stiphout namens tijdens de ALV afscheid als bestuurslid accommodatie. Voor zijn vele verdiensten werd hij geëerd met de gouden speld van onze vereniging. Aart speelde een belangrijke rol bij de nieuwbouw van het paviljoen en het […]

  • Voorzitter Ton Wegdam van de Stichting vrienden van Were Di informeerde de ALV over het doel van deze stichting en riep geïnteresseerden op om zich te melden als ‘vriend’. De Stichting heeft tot doel om extra projecten of […]

  • Beste Weredianen, ‘Block’ 7 t/m 16 september alvast in je agenda, want dan worden de Were Di Clubkampioenschappen 2018 weer georganiseerd. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om mee te spelen. Je kunt je inschrijven voor enkel, dubbel en/of mix-dubbel […]

  • Zitten we midden in de langste en warmste zomer sinds tijden, begint er iemand over de wintercompetitie… Jazeker, want het is weer zover: de inschrijving voor de wintercompetitie is geopend! Dus neem een verkwikkend bad of een verkoelend ijsje, en […]

  • Bekijk de laatste nieuwsbrief!

  • En dat mag gevierd worden! Schrijf vrijdagavond 14 september vast in je agenda, want dan wordt er een speciale feestavond georganiseerd. Na de zomer volgt er meer informatie. Ter ere van dit jubileum organiseren we een foto-wedstrijd. Heb je leuke […]

Sponsors & partners