Lid worden?

Als je lid wordt van Were Di Tilburg tennis word je ondergebracht in een leeftijdscategorie. Deze categorieën zijn gebaseerd op de categorieën die door de tennisbond KNLTB worden gehanteerd:

  • senioren: degenen die vóór 1 januari van een kalenderjaar de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt;
  • junioren: degenen die vóór 1 januari van een kalenderjaar de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt maar de leeftijd van 17 jaar nog niet;
  • pupillen: degenen die vóór 1 januari van een kalenderjaar de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt.

Het lidmaatschap van Were Di Tilburg tennis is een jaarlidmaatschap. Het tennisseizoen loopt van 1 april t/m 31 maart van het daaropvolgende jaar.

Het lidmaatschap wordt volgens de bepalingen van het verenigingsrecht automatisch verlengd, tenzij het lid het lidmaatschap op correcte wijze heeft opgezegd (zie onder Opzeggen). Alle leden van Were Di Tilburg tennis zijn automatisch óók lid van de KNLTB.

Naast het jaarlidmaatschap kent Were Di Tilburg Tennis nog enkele andere typen lidmaatschap:

  • omnilid: een jaarlidmaatschap voor personen die óók lid zijn van één van de andere units van Were Di Tilburg;
  • competitielid: voor personen die lid zijn van een andere vereniging, maar die KNLTB-competitie willen spelen in één van de competitieteams van Were Di Tilburg tennis. Competitieleden zijn speelgerechtigd gedurende de duur van één competitie;
  • pasjeslid: voor personen die lid zijn bij een tennisvereniging die niet aangesloten is bij de tennisbond, maar die wel toernooien willen spelen. Pasjesleden zijn niet speelgerechtigd op de banen van Were Di Tilburg tennis;
  • zomerlid: een kort lidmaatschap van 3 maanden, van juni t/m augustus óf van juli t/m september. Dit lidmaatschap eindigt automatisch als de gekozen periode verstreken is, tenzij het voor die tijd is omgezet in een jaarlidmaatschap;
  • winterlid: dit lidmaatschap loopt van oktober t/m maart. Dit lidmaatschap eindigt automatisch aan het einde van de periode, tenzij het voor die tijd is omgezet in een jaarlidmaatschap.

 

De vereniging zijn we samen…

Een vereniging als Were Di Tilburg wordt door vrijwilligers draaiende gehouden. Dat is immers de essentie van een vereniging. Gezamenlijk maken we ons hard voor hetzelfde doel; veilig en prettig sporten in een gezellige omgeving. Om dat mogelijk te maken betaal je een bijdrage in de kosten (lees: contributie). Deze bijdrage is bij lange na niet kostendekkend.

Om sporten betaalbaar te houden verwachten wij van onze 18-plus leden dat zij zich minstens een aantal uur per jaar kosteloos inzetten voor onze vereniging. De meest voorkomende taak is het draaien van enkele bardiensten op jaarbasis.

Lees hier meer over het vrijwilligersbeleid binnen Were Di Tilburg.

Sponsors & partners