Afhangreglement

Om het afhangen voor iedereen eerlijk en duidelijk te laten verlopen gelden onderstaande regels.
We verzoeken iedereen deze regels strikt na te leven en elkaar op onjuiste navolging ervan aan te spreken.

 1. Alle leden zijn verplicht om eerst af te hangen alvorens de baan op te gaan. Ook als het niet druk is moet worden afgehangen, dit om onderlinge controle uit te kunnen oefenen op illegaal tennissen.
 2. Een speelperiode duurt een half uur, en kan op ieder moment ingaan. Twee of drie personen kunnen maximaal één speelperiode (= half uur) een baan blokkeren. Vier personen kunnen maximaal twee speelperiodes (= 1 uur) een baan blokkeren.
 3. Melden zich na afloop van de speelperiode geen nieuwe spelers voor de baan, dan mag doorgespeeld worden totdat zich nieuwe spelers melden. Tussentijds afhangen (opnieuw afhangen op dezelfde baan) is niet toegestaan.
 4. Bij het afhangen dient eerst een nog vrij liggende baan gekozen te worden; is deze er niet dan kan men elke andere daarvoor in aanmerking komende baan kiezen. Als alle banen bezet zijn dient men op die baan af te hangen die het langst in gebruik is door een en dezelfde groep spelers.
 5. Na het afhangen zijn alle leden verplicht op het complex aanwezig te blijven tot aan het aanbreken van de gewenste speelperiode.
 6. Het bestuur heeft het recht om en behoeve van trainingen, toernooien, de KNLTB-competitie of andere evenementen banen te blokkeren. Er wordt altijd naar gestreefd om een baan vrij te houden voor recreatieve tennissers.
 7. Men mag alleen met voor kunstgras geschikt schoeisel de banen betreden.
  (Hockeyschoenen zijn weliswaar voor kunstgras geschikt, maar hebben te veel profiel voor tennissen. Dit vergroot de kans op blessures!)
 8. Zodra baanonderhoud gepleegd gaat worden, dient de betreffende baan vrijgemaakt te worden. Hierdoor ontstaat geen recht de resterende tijd van de speelperiode te claimen op een andere baan c.q. een ander tijdstip.
 9. Het bestuur is gerechtigd veranderingen aan te brengen in dit reglement en zal tevens beslissen in gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

Sponsors & partners