Nieuws Vrienden van Were Di

Beste vrienden van Were Di,
Zoals bekend houden wij u via nieuwsbrieven op de hoogte van wat er speelt of wat er de laatste maanden gespeeld heeft bij de Stichting Vrienden van Were Di, waarvan ook u donateur bent.

 •  Op 10 december 2018 heeft het bestuur tijdens een donateurbijeenkomst een toelichting gegeven over de activiteiten van de stichting in het jaar 2018. De bijeenkomst werd bezocht door een 20tal donateurs. Aan de orde was o.a. de presentatie van gerealiseerde projecten, nieuwe projecten, de financiële positie van de stichting, de nieuwe website, de invulling van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die ook van toepassing is op onze stichting, en de werving van nieuwe donateurs.
 • Gérard Opstelten en Joep van Berkel gaven tijdens de donateurbijeenkomst een toelichting op de door hen gebouwde Barbecue aan de hockeyzijde van het Paviljoen. De stichting heeft de BBQ financieel mogelijk gemaakt en officieel aangeboden
  aan het bestuur van de vereniging

Voor het jaar 2019 heeft het besloten een financiële bijdrage te leveren aan de volgende aangemelde projecten:

 • Walk of fame: een tegelpad met namen van leden en vrijwilligers die een zeer bijzondere prestatie voor de vereniging hebben geleverd. Met het bestuur van de vereniging wordt overlegd hoe en wanneer dit project kan worden gerealiseerd.
 • Hockey/tennistafel: er is al een begin gemaakt met de graafwerkzaamheden.
 • Minikamp: op 29 en 30 juni wordt er voor ongeveer 250
  mini’s een gezellig kamp georganiseerd waarvoor gelden
  noodzakelijk zijn voor de huur van enkele extra sportspellen.
 • Aantal picknicktafels: ter bevordering van de omzet van de
  horeca van de vereniging.

In april j.l. is aan de donateurs de jaarlijkse contributiebrief verzonden. Wij hopen als bestuur dat u zo spoedig mogelijk uw bijdrage overmaakt.

Vanwege het vertrek van de unit beach en de komst van de unit Lacrosse bij de vereniging Were Di hebben wij het logo van de stichting versimpeld. De namen van units zijn nu in het logo weggevallen.

Deel via:

Sponsors & partners