Nieuws Vrienden van Were Di

Na de donateurbijeenkomst van 11 oktober jl. is deze nieuwsbrief weer het eerste teken van leven de Stichting Vrienden van Were di in 2018. Graag brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken

  • De bijeenkomst op 11 oktober 2017 werd door een 14 tal donateurs bezocht. Aan de orde kwam o.a. de jaarrekening, de werving van donateurs, een aantal mogelijk op te zetten projecten en een uiteenzetting van de G-hockey over de besteding van de aan hen toegewezen bijdrage in 2017.
  • Het aantal leden is gegroeid naar een totaal van 32 leden. Dit betekent een verdubbeling vergeleken met het aantal van een jaar geleden. Ons streven blijft gericht op een totaal aantal van 100 leden. Dus we kunnen nog even vooruit.
  • Jan Smits heeft aangegeven te willen stoppen als bestuurslid. We zijn op zoek naar een vervanger voor hem.
  • De rekening voor de bijdrage 2018 ontvangt u in de maand april. Daarmee vervroegen wij tijdstip van inning met een aantal maanden.
  • Van de belastingdienst ontvingen wij het bericht dat de bijdrage voor de stichting niet meer als gift kan worden afgetrokken van de belasting. De SSBI status is niet meer van toepassing op onze stichting. Eerder werd ons al medegedeeld dat ook een AMBI status niet voor ons is weggelegd.
  • De volgende donateurbijeenkomst is gepland op woensdag 10 oktober 2018. U krijgt daarvoor t.z.t. een uitnodiging.
  • Aan de besturen van de vereniging en de units is gevraagd projecten in te dienen die de stichting financieel kan ondersteunen [LINK NAAR BRIEF AAN UNITBESTUREN]. Tot nu toe hebben wij een aantal suggesties ontvangen: Speeltoestellen jeugd, ouderen toestellen, beschikbaar stellen van sportkleding, financiering voor activiteiten voor buitenlandse sporters, pannakooi hockey, en de aanleg van een walk of fame.
  • Na de winterstop nemen we de werving van nieuwe leden weer op. Wij zullen tijdens competitiezondagen en tijdens diverse bijeenkomsten in de vereniging weer aanwezig zijn om leden e.a. te motiveren donateur te worden.
Deel via:

Sponsors & partners