Nieuws Vrienden van Were Di – November 2019

Beste vrienden van Were Di,

Onder andere via nieuwsbrieven stellen wij u graag op de hoogte van wat er speelt of wat er de laatste maanden gespeeld heeft bij de Stichting Vrienden van Were Di, waarvan ook u donateur bent. Voor u ligt editie november 2019 .

  • Onze donateursvergadering is in maart 2020. U krijgt t.z.t. bericht van ons.
  • Het aantal donateurs is dit jaar wat afgenomen, mede als gevolg van het trieste overlijden van Mariska en Jan van Loon. Zij hebben jarenlang de activiteiten van de Stichting Vrienden Were Di ondersteund. Via de ledenvergadering van de vereniging zal weer een poging worden gedaan meer leden over te halen om donateur te worden. Ook u als donateur zou anderen kunnen wijzen op het bestaan van onze stichting.
  • Van de in 2019 geplande projecten zijn er de afgelopen maanden een aantal gerealiseerd en opgeleverd. Allereerst de hockey-tennistafel die op initiatief van Hans Meijs inmiddels in gebruik is genomen. Het was nog een hele klus om de betonnen platen op de plaats te krijgen.
  • Onder leiding van Marrit Goossen is ook dit jaar weer een groots minikamp Were Di georganiseerd, waaraan de stichting een financiële bijdrage heeft geleverd.

Boven v.l.n.r. Hanneke Thiebosch-van Overdijk, Marit Goosen, Noortje Jansen-van Overdijk
Beneden v.l.n.r. Yvette Zebregs-Bertens, Vanessa Hermans

  • Ook een verzoek om een aantal terrastafels te financieren is door het bestuur gehonoreerd. Deze terrastafels die niet door de vereniging waren begroot leveren een extra sfeerelement op het complex.
  • Het geplande project “walk of fame” moet nog even wachten. Het bestuur van de vereniging acht het niet verstandig om, lopende de onderhandelingen met de gemeente, een dergelijk project nu op te starten. De financiële middelen blijven gereserveerd voor dit project.
  • De website van de stichting ( te vinden via de site van de vereniging) is geactualiseerd. Helaas hebben wij geen direct toegang en moeten gebruik maken van de bereidwilligheid van de site-beheerders bij de vereniging. Behalve stichtingnieuws is ook de regeling m.b.t. de privacy gepubliceerd.Tot slot verzoeken wij degenen die de bijdrage aan de stichting nog niet hebben voldaan, dit alsnog te doen.

Nieuwsbrief November 2019

Deel via:

Sponsors & partners