Belangrijk bericht van de voorzitter

Geachte leden,

Zoals u weet is een groot deel van het bestuur dit jaar nieuw aangetreden. We hebben veel tijd besteed aan gesprekken met vrijwilligers, ouders, spelers en mede- en oud-bestuursleden. Uit die gesprekken is ons nog duidelijker geworden wat voor gezellige club we hebben, wat voor prachtige faciliteiten we hebben en dat er zoveel mensen zijn die zich geheel vrijwillig met ziel en zaligheid inzetten voor onze club. Were Di Tilburg heeft een prachtig verleden (dit jaar vieren we ons 70-jarig bestaan) en een wellicht nog mooiere toekomst voor zich!

Helaas moeten wij u ook slecht nieuws brengen. De financiële situatie van onze vereniging is uiterst zorgelijk. De horecaomzet loopt halverwege het jaar al 20% achter op de begroting en er zijn geen financiële buffers om tegenvallers op te vangen. De units lenen geld bij elkaar maar ondanks dat kunnen leveranciers lang niet altijd worden betaald met als gevolg het stopzetten van leveringen en incassokosten. Op dit moment is het telkens op het nippertje dat met banken gemaakte afspraken over betaling van rente en aflossing kunnen worden nagekomen.

Zowel de tennisvelden als hockeyveld 3 zijn dringend aan vervanging toe. De tennisvelden zijn al 3 jaar afgeschreven en het risico is aanwezig dat de tennisvelden volgend jaar niet goedgekeurd zullen worden door de KNLTB. Dit zou betekenen dat er geen competitie meer kan worden gespeeld. Voor vervanging van velden is echter geen geld aanwezig, laat staan voor realisatie van ledverlichting en het 4e hockeyveld. Als wij de tennisvelden vervangen moet daarvoor worden geleend waarmee onze bankschuld verder zou oplopen.

Naast de urgente liquiditeitsproblemen behoeft ook de fundamentele financiële situatie dringend aandacht. In het auditrapport dat afgelopen ALV is gepresenteerd staat dan ook “voor sportverenigingen geldt dat zij de ouderwetse gewoonte moet hanteren en dat is sparen en daarna uitgeven”. Het bestuur onderschrijft deze stelling volledig maar stelt vast dat hier op dit moment nog geen sprake van is. De investeringen in ons complex zijn veel groter geweest dan de subsidie van de gemeente. Hierdoor is er momenteel een bankschuld van ruim €950.000 en zijn er geen eigen middelen om afgeschreven velden te vervangen.

Het bestuur ziet perspectief om de problemen op korte en lange termijn op te lossen. Hiervoor wordt momenteel een plan uitgewerkt dat op de volgende pijlers zal zijn gebaseerd:

  • Meer externe activiteiten
  • Meer sponsoring
  • Mogelijke contributieverhoging hockey
  • Verhoging opbrengsten uit horeca
  • Verlaging van de kosten
  • Overleg met de gemeente

We hebben de ambitie om nog voor de zomervakantie het plan te presenteren en in gang te zetten. Wij gaan de komende jaren, hopelijk samen met u allen, werken aan een gezonde toekomst voor Were Di Tilburg!

Heeft u vragen, of tips voor ons ter verbetering van de financiële situatie, dan kunt u hiervoor terecht bij Joost Möller op joost.moller@gmail.com.

Namens het bestuur,

Joost Möller
Voorzitter Were Di Tilburg

Deel via:

Sponsors & partners