• Als opvolger van Aart van Stiphout werd Harry Hageman gekozen. Harry is al vele jaren tennislid en vader van twee hockeyende zoons. Als bestuurslid accommodatie is hij de linking pin tussen de stichting, de vereniging en de units. […]

  • De vergadering ging akkoord met de wijziging van het huishoudelijk reglement. In het nieuwe huishoudelijk reglement is o.a. geregeld dat de units min of meer als eigenstandige verenigingen gaan functioneren. Dit wel binnen de (financiële) kaders die op […]

  • Aart van Stiphout namens tijdens de ALV afscheid als bestuurslid accommodatie. Voor zijn vele verdiensten werd hij geëerd met de gouden speld van onze vereniging. Aart speelde een belangrijke rol bij de nieuwbouw van het paviljoen en het […]

  • Voorzitter Ton Wegdam van de Stichting vrienden van Were Di informeerde de ALV over het doel van deze stichting en riep geïnteresseerden op om zich te melden als ‘vriend’. De Stichting heeft tot doel om extra projecten of […]

Sponsors & partners