• Sinds 3 juli trainen de leden van Tilburg Lacrosse op de hockeyvelden van Were Di. Zij zullen elke maandag- en vrijdagavond trainen. Dit vooruitlopend op de officiële overgang van de lacrossers naar onze vereniging. Vanaf 1 augustus zijn […]

  • Zoals bekend schenken we bij Were Di geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Barmedewerkers moeten daarom een legitimatie vragen aan iedereen die inschatten als jonger dan 25 jaar. Helaas gebeurt dat niet consequent. Zie het vorige […]

  • Met enige weemoed zwaaien we Mathijs uit per 1 juni. Mathijs was de afgelopen drie jaren een markante verschijning op Were Di. Samen met vrijwilligers heeft hij op prima wijze voor het onderhoud van de banen, paden, grasvelden […]

  • Vanaf het begin van het hockeyseizoen 2017-2018, in september van dit jaar, zal het bij de horeca van Were Di Tilburg niet langer mogelijk zijn om met contant geld te betalen. Niet alleen op doordeweekse dagen – zoals […]

  • De volgende onderwerpen zijn besproken tijdens de algemene ledenvergadering op 21 december 2016: Toetreding Lacrosse De ALV heeft ingestemd met het voorstel van het bestuur om de huidige vereniging Tilburg Lacrosse als unit op te nemen binnen Were […]

  • Er is al lang sprake van een verhuis van beachvolley naar het Van Gend en Loosterrein, inmiddels omgedoopt tot Spoorpark. Op maandag 10 april 2017 stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad in met de plannen voor het […]

  • De ALV keurde de begroting 2017 en de contributies voor het nieuwe jaar goed. Er wordt voor alle units, en dus voor de vereniging als geheel, een positief resultaat begroot. Dit is mede te danken aan het succes […]

  • Als opvolger van Aart van Stiphout werd Harry Hageman gekozen. Harry is al vele jaren tennislid en vader van twee hockeyende zoons. Als bestuurslid accommodatie is hij de linking pin tussen de stichting, de vereniging en de units. […]

  • De vergadering ging akkoord met de wijziging van het huishoudelijk reglement. In het nieuwe huishoudelijk reglement is o.a. geregeld dat de units min of meer als eigenstandige verenigingen gaan functioneren. Dit wel binnen de (financiële) kaders die op […]

  • Aart van Stiphout namens tijdens de ALV afscheid als bestuurslid accommodatie. Voor zijn vele verdiensten werd hij geëerd met de gouden speld van onze vereniging. Aart speelde een belangrijke rol bij de nieuwbouw van het paviljoen en het […]

Sponsors & partners