Dossier verhuizing: praat of denk mee.

Geachte leden,

In de ALV van 10 december jl. gaf u ons de opdracht om het proces te starten om uit te zoeken onder welke voorwaarden de leden mee willen werken aan een eventuele verhuizing naar het Hacasterrein. Hieronder geven wij u de uitwerking van die opdracht.

Informatieavonden

Doel van de informatieavonden is om alle vragen die bij u spelen zo mogelijk te beantwoorden en tips en ideeën bij u op te halen.

Al uw vragen (en antwoorden daarop), tips en ideeën worden genoteerd en na afloop van de informatieavonden onder alle leden verspreid. Aan de hand van die informatie gaan wij in overleg met de gemeente om te komen tot een ‘concept-verhuis-overeenkomst’ die aan de ALV en de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Wij hebben in eerste instantie 5 informatiesessies gepland van ieder een uur. Vanwege de corona maatregelen zijn deze sessies digitaal via Zoom. Afhankelijk van de animo plannen wij extra avonden als het nodig is. Per sessie willen wij het aantal deelnemers maximeren tot 20 zodat iedereen voldoende aan bod kan komen. Mochten alle avonden vol zitten waardoor u zich niet meer kunt inschrijven, verzoeken u om dit aan te geven via secretaris@wereditilburg.nl

U kunt zich inschrijven voor onderstaande data via onderstaande links van eventbrite.

16 december 2020 om 20:00uur

https://www.eventbrite.com/e/informatieavond-eventuele-verhuizing-tickets-132526047977

5 januari 2021 om 19:30uur

https://www.eventbrite.com/e/informatieavond-eventuele-verhuizing-tickets-132529054971

5 januari 2021 om 21:00uur

https://www.eventbrite.com/e/informatieavond-eventuele-verhuizing-tickets-132530866389

7 januari 2021 om 19:30uur

https://www.eventbrite.com/e/informatieavond-eventuele-verhuizing-tickets-132531399985

7 januari 2021 om 21:00uur

https://www.eventbrite.com/e/informatieavond-eventuele-verhuizing-tickets-132531708909

——————————————————————————————————

NB Indien u, om wat voor reden, niet in staat bent om deel te nemen aan de zoomsessies, belt iemand van het bestuur u persoonlijk op om uw vragen (zo mogelijk) te beantwoorden en uw ideeën en tips op te halen. U kunt zo’n persoonlijk gesprek aanvragen via een mail naar secretaris@wereditilburg.nl

Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit ca 12 (ouders van) leden. De samenstelling dient een zo’n goed mogelijke afspiegeling te zijn van de leden van onze vereniging. Voor (ouders van) kinderen zijn namelijk andere zaken belangrijk dan voor hockey-veteranen, onze jeu de boullers hebben andere belangen dan tennissers en onze G-hockeyers weer andere belangen dan onze Lacrossers.

De klankbordgroep wordt door het bestuur structureel geïnformeerd over alle relevante zaken in het proces. De klankbordgroep kan de ALV en het bestuur gevraagd en ongevraagd informeren. De voorzitter (of ander persoon uit de klankbordgroep) wordt uitgenodigd om bij de maandelijkse bestuursvergaderingen aanwezig te zijn bij de behandeling van het punt eventuele verhuizing. De klankbordgroep bepaalt zelf hoe vaak zij bij elkaar komen en de manier van elkaar informeren.

Wil jij deelnemen in de klankbordgroep? Stuur een mail met je naam (inclusief naam kind dat lid is), leeftijd, beoefende sport en eventueel team aan secretaris@wereditilburg.nl

Het bestuur van Omnivereniging Were Di Tilburg gaat ervan uit jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, mail naar secretaris@wereditilburg.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens Omni Were Di

Joost Moller

Voorzitter

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue
onze hoofdsponsoren
the indian maharadja
flink
the indian maharadja
flink