Aanpak verkeeroverlast Were DI

Aanpak parkeeroverlast Were Di

Er is erg veel bedrijvigheid bij Were Di. Er zijn veel activiteiten waaraan massaal wordt deelgenomen door leden en bezoekers van buiten. Nadeel is dat hierdoor ook de nodige parkeeroverlast ontstaat voor de buurt. Gemeente, buurtbewoners en Were Di werken daarom de aankomende maanden samen aan het terugdringen van deze overlast door bezoekers zoveel mogelijk te verwijzen naar parkeerplaatsen waar voldoende ruimte is. Dit kan vervelende situaties – zoals bekeuringen en scheve gezichten – voorkomen.

Er staan flyeracties gepland om bezoekers te laten wennen aan het aangescherpte parkeerbeleid. Doel is om zoveel mogelijk gebruik te maken van parkeergebied 2. Daar is voldoende ruimte en kan men eenvoudig ‘binnendoor’ de velden bereiken.

Vanaf medio september blijft het niet meer bij waarschuwen alleen en worden bekeuringen uitgedeeld. Aan alle Weredianen daarom het verzoek om ook bezoekers tijdig te informeren en te adviseren om direct naar P2 te rijden.

Deel via:

Sponsors & partners